Daily Archives: 15 siječnja, 2017


Na temelju članka 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) kao mjerodavni regulator je suglasno članku 25. stavku 4. Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu […]

Poštovani potrošaći