Prijava kvara


Ovdje prijavite kvar na plinoopskrbnom sustavu, priključku plina i na mjerno-regulacijskom set-u. Ukoliko je u pitanju veće propuštanje molimo Vas da nam što hitnije javite na dežurne brojeve telefona. Sva polja uz koja je (*) moraju se obavezno popuniti.

Prijevu kvara također možete dostaviti na slijedeće načine:

  • osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac
  • poštom (na adresu: Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
  • telefonom (048/812-304)
  • faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja.