Ovlašteni izvođači plinskih instalacija


Ovlašteni izvođači plinskih instalacija

1. INSTALACIJE FILIPOVIĆ vl. Ivan Filipović
Vinogradska 8
Đurđevac
Tel: 091 895 0103

 

 

2. MONTAŽA FANCEV, vl. Mladen Fancev
Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Mitrovica 182
Virje
Tel: 048 897 536
Mob: 091 128 7437

3. INSTALACIJE HORVAT d.o.o. Legrad
Petefi Šandora 30
48317 Legrad
Tel: 048 835 411
Fax: 048 835 411
E-mail: inst.legrad@inet.hr

4. TERMOPLINSKE INSTALACIJE “Šimunija”
Velika Črešnjevica 103
Velika Črešnjevica
Tel: 098 904 6556

5. INSTALACIJE ŽIVKO vl. Darko Živko
Otrovanec 103
Otrovanec
Tel: 098 902 6557

 

Svi ostali plinoinstalateri moraju se prethodno javiti u Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac i dostaviti potrebnu dokumentaciju da bi mogli izvoditi plinske instalacije na području našeg distributivnog područja.