Ovlašteni izvođači plinskih instalacija


Ovlašteni izvođači plinskih instalacija

1. MONTAŽA FANCEV, vl. Mladen Fancev
Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Mitrovica 182
Virje
Tel: 048 897 536
Mob: 091 128 7437

2. INSTALACIJE HORVAT d.o.o. Legrad
Petefi Šandora 30
48317 Legrad
Tel: 048 835 411
Fax: 048 835 411
E-mail: inst.legrad@inet.hr

3. Termoplinske instalacije “Šimunija”
Velika Črešnjevica 103
Velika Črešnjevica
Tel: 098 904 6556

Svi ostali plinoinstalateri moraju se prethodno javiti u Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac i dostaviti potrebnu dokumentaciju da bi mogli izvoditi plinske instalacije na području našeg distributivnog područja.