Nadzorni odbor Društva


POPIS ODLUKA NADZORNOG ODBORA

2018. GODINA

17. redovna sjednica od 27. ožujak 2018.

17/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 16. sjednice Nadzornog odbora
17/2 – Odluka o planu poslovanja za 2018. godinu
17/3 – Odluka o planu nabave za 2018. godinu
17/4 – Odluka o kreditu na iznos 4.000.000,00 kn
17/5 – Odluka o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019. sa HEP d.d.

18. redovna sjednica od 24. travnja 2018.

18/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 17. sjednice Nadzornog odbora
18/2 – Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za period od 01.01. – 31.12.2017.
18/3 – Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja za 2017.
18/4 – Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru za 2017.
18/5 – Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu
18/6 – Odluka o potpisu Sporazuma o reguliranju vlasničkih prava na zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.

19. redovna sjednica od 09. srpnja 2018.

19/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 18. sjednice Nadzornog odbora
19/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 31.03.2018.
19/3 – Zaključak o izboru revizora za 2018. godinu
19/4 – Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.
19/5 – Zaključak o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019.

20. redovna sjednica od 12. rujna 2018.

20/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 19. sjednice Nadzornog odbora
20/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.06.2018.

21. redovna sjednica od 12. prosinca 2018.

21/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 20. sjednice Nadzornog odbora
21/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.09.2018.
21/3 – Odluka o Izmjeni plana poslovanja za 2018. godinu
21/4 – Odluka o Izmjeni plana nabave za 2018. godinu
21/5 – Odluka o pravu potpisa Ugovora za izgradnju zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne plinske mreže, E-MV-1/18