Nadzorni odbor Društva


POPIS ODLUKA NADZORNOG ODBORA

2019.GODINA

26. redovna sjednica od 23. prosinca 2019.

26/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 25. sjednice Nadzornog odbora
26/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine
26/3 Odluka o izmjeni Plana poslovanja za 2019. godinu
26/4 Odluka o izmjeni Plana nabave za 2019. godinu
26/5 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.

25. redovna sjednica od 09. listopada 2019.

25/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 24. sjednice Nadzornog odbora
25/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
25/3 Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje dopunske djelatnosti Jadranko Vinković

24. redovna sjednica od 08. srpnja 2019.

24/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 23. sjednice Nadzornog odbora
24/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 31.03.2019. godine
24/3 Zaključak o izboru revizora za 2019. godinu
24/4 Odluka o Planu poslovanja za 2019. godinu
24/5 Odluka o Planui nabave za 2019. godinu
24/6 Zaključak o dopuni točke 6. za iduću sjednicu NO – dopunski rad Jadranko Vinković

23. redovna sjednica od 24. travnja 2019.

23/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 22. sjednice Nadzornog odbora
23/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanj aza period od 01.01. – 31.12.2018.
23/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
23/4 Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru
23/5 Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2018. godinu
23/6 Odluka o sklapanju Aneksa o radu Uprave – direktora

22. redovna sjednica od 03. travnja 2019.

22/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 21. sjednice Nadzornog odbora
22/2 Odluka o sklapanju Ugovora s tvrtkom HIDROCOM d.o.o. Pitomača za nabavu plinoinstalaterskog materijala i opreme za 2019. godinu
22/3 Odluka o sklapanju Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge s tvrtkom ” Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo” Zagreb ka opskrbljivača plina za plinsku godinu 2019./2020.
22/4 Odluka o nabavi plina za plinsku godinu 2019./2020. – tarifna grupa poduzetništvo

2018. GODINA

21. redovna sjednica od 12. prosinca 2018.

21/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 20. sjednice Nadzornog odbora
21/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.09.2018.
21/3 – Odluka o Izmjeni plana poslovanja za 2018. godinu
21/4 – Odluka o Izmjeni plana nabave za 2018. godinu
21/5 – Odluka o pravu potpisa Ugovora za izgradnju zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne plinske mreže, E-MV-1/18

20. redovna sjednica od 12. rujna 2018.

20/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 19. sjednice Nadzornog odbora
20/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.06.2018.

19. redovna sjednica od 09. srpnja 2018.

19/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 18. sjednice Nadzornog odbora
19/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 31.03.2018.
19/3 – Zaključak o izboru revizora za 2018. godinu
19/4 – Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.
19/5 – Zaključak o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019.

18. redovna sjednica od 24. travnja 2018.

18/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 17. sjednice Nadzornog odbora
18/2 – Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za period od 01.01. – 31.12.2017.
18/3 – Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja za 2017.
18/4 – Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru za 2017.
18/5 – Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu
18/6 – Odluka o potpisu Sporazuma o reguliranju vlasničkih prava na zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.

17. redovna sjednica od 27. ožujak 2018.

17/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 16. sjednice Nadzornog odbora
17/2 – Odluka o planu poslovanja za 2018. godinu
17/3 – Odluka o planu nabave za 2018. godinu
17/4 – Odluka o kreditu na iznos 4.000.000,00 kn
17/5 – Odluka o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019. sa HEP d.d.