Cijena plina


Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. godine donijela Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine(Narodne novine, br. 127/17).

Cijene plina za kućanstva prema tarifnim modelima za razdoblje od 01.01.2018. – 31.03.2018. godine iznose:

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. za energetski subjekt Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac

Napomena:Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

*Informativna cijena u kn/m³ preračunata je iz cijene u kn/kWh i ne sadrži razliku ogrijevne vrijednosti.