Cijena plina


Iznosi tarifnih stavki za opskrbu plinom kategorije KUĆANSTVA
za razdoblje od 01. travnja  2021. do 31. prosinca 2021.
za energetski subjekt
Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac

 
 

Poveznica za preuzimanje obrasca Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plina: ZahtjevObavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac