Cijena plina


Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna, agencija na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2021. Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac
Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac