Cijena plina


Krajnja cijena plina za tržišnu uslugu opskrbe plinom za kategoriju KUĆANSTVA
za razdoblje od 01. travnja  2021. do 31. ožujak 2022.
za energetski subjekt
Komunalije-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac

 
 
 
 

Poveznica za preuzimanje obrasca Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plina: Zahtjev