Cijena plina


Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 08. veljače 2019. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine.

Cijene plina za kućanstva prema tarifnim modelima za razdoblje od 01.04.2019. – 31.12.2019. godine iznose:

Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2018. godine donijela Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine(Narodne novine, br. 60/18).

Cijene plina za kućanstva prema tarifnim modelima za razdoblje od 01.01.2019. – 31.03.2019. godine iznose:

*Informativna cijena u kn/m³ preračunata je iz cijene u kn/kWh i ne sadrži razliku ogrijevne vrijednosti.