Kako očitati plinomjer?


Plinomjer ima osam znamenaka, prvih pet znamenaka (gledajući s lijeva na desno) mjeri potrošnju plina u kubičnim metrima , dok posljednje tri znamenke mjere potrošnju plina u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su zarezom od prvih pet znamenki i u pravilu su u polju crvene boje.

Očitanje plinomjera na slici: 980 m3 (0,077 m3 – zanemaruje se)