Ovlašteni ispitivači plinskih instalacija


Ovlašteni ispitivači ispravnosti i nepropsnosti plinskih instalacija:

ENERGONOVA d.o.o. – ovlaštenje do: 18.03.2024.
Novačka 333
10040 Zagreb
Tel: 01 2343 376
E-mail: energonova@energonova.hr

 

ING INSPEKT d.o.o. – ovlaštenje do: 15.03.2024.
Tarašćice 13
48000 Koprivnica
Tel: 048 624 369
E-mail: inspekt@inspekt-kc.hr


ZAGREBINSPEKT d.o.o. – ovlaštenje do 10.12.2024.
Draškovićeva 29, 10000 Zagreb
Tel: 01 46 12 940
E-mail: uprava@zagrebinspekt.hr

ABECEDA ZAŠTITE d.o.o. – ovlaštenje do 25.01.2025.
Korzo 30, 51000 Rijeka,
Slavonska avenija 26/2, 10000 Zagreb
Tel: 01 5803 711
E-mail: zastita@zastita.eu