Poštovani potrošaći


Na temelju članka 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) kao mjerodavni regulator je suglasno članku 25. stavku 4. Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu (N.N. 38/14, 28/15 i 25/16), donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016.godinu.

Odlukom su određeni iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.

Na opskrbnom području Komunalija-Plin d.o.o. određene su nove krajnje cijene prirodnog plina za tarifne modele prema kojima su razvrstani svi korisnici kategorije ”kućanstvo”. Primjerice, za tarifni model TM2, koji je ujedno i najčešći tarifni model u koji su razvrstani krajnji korisnici, došlo je do smanjenja za 18,55%  u odnosu na dosadašnje cijene, što u konačnici znači razliku za 0,0693 kn/kWh.  Za navedeni tarifni model TM2, krajnja cijena opskrbe plinom od 01.04.2016.-31.12.2016. iznosi 2,82 kn/m³( s PDV-om).

Detaljan izračun cijena možete pogledati na Internet stranici: http://www.komunalije-plin.hr/images/cjenici/cijena_plina/dopis_potrosacima_01042016.pdf