OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA PLINA


Obavještavamo korisnike usluge opskrbe plinom TG-Kućanstvo da je od 1. travnja 2022. godine na snazi novi cjenik tržišne usluge opskrbe plinom.

S obzirom na poremećaj koji se dogodio na tržištu plina u smislu globalnog porasta cijene plina, došlo je do korekcije cijene plina za TG-Kućanstvo.

Cijene plina sukladne su Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2022. (NN 32/22) i to za distribucijsko područje Komunalije-Plina d.o.o. Đurđevac koju je donijelo Upravno vijeće HERA-e, te će se iste primjenjivati na distributivnom području Komunalije-Plina d.o.o. Đurđevac.

Uzimajući u obzir subvenciju Vlade RH koja iznosi 0,10 kn/kWh odnosno 0,93 kn/Sm3 i smanjenje stope PDV-a sa 25% na 5% za tarifni model TM2 iznosit će 21%.

Primjerice, za tarifni model TM2 cijena plina do 31.03.2022. iznosila je 0,3011 kn/kWh, odnosno 2,79 kn/Sm3 s PDV-om, dok će od 01.04.2022. cijena plina uz subvenciju Vlade RH i stopom PDV-a od 5% iznosit 0,3633 kn/kWh, odnosno 3,36 kn/m3 s PDV-om.