Obavijest o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog nadmetanja-licitacije


Komunalije-Plin d.o.o. objavljuju OBAVIJEST za prodaju osnovnih sredstava u vlasništvu Komunalija-Plin d.o.o. putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

I.
Javnom dražbom za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije izlažu se slijedeća osnovna sredstva te utvrđuje njihova početna cijena:

a.) teretno vozilo Opel Combo, 1,7 CDTI, god. proizvodnje 2007., neregistriran – početna cijena = 2.000,00 kn
b.) teretno vozilo Opel Combo, 1,7 CDTI CARGO god. proizvodnje 2007., neregistriran – početna cijena = 2.000,00 kn

II.
Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe, koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
Nadmetanje će se vršiti povećavanjem cijene isključivo u koraku od 500,00 kuna.

III.
Jamčevina se može uplatiti u gotovini na blagajni Društva ili na račun Komunalija-Plin d.o.o. broj: HR 3224020061100539821 s pozivom na OIB uplatitelja s naznakom ”Jamčevina za licitaciju – naziv osnovnog sredstva”. Uplata mora biti provedena najkasnije do 11.rujna 2019. do 8,30 sati.
Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, vrši se isključivo odmah nakon javne dražbe, a osobe koje su platile virmanom obaviti će se najkasnije u roku 5 dana od dana održavanja licitacije.

IV.
Osnovna sredstva se kupuju po sistemu ”viđeno- kupljeno” te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

V.
Natjecatelju koji izlicitira osnovno sredstvo, jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat uplaćenoga iznosa jamčevine.

VI.
Rok isplate kupovine je tri dana od zaključenja Ugovora i u roku od 5 dana od dana prve javne dražbe izlicitirano i plaćeno vozilo dužan se odvesti iz dvorišta Društva.
U cijenu nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava vlasništva na kupca, te iste snosi kupac.

VII.
Prva javna licitacija će se održati dana 11. rujna 2019. ( srijeda ) s početkom u 9,00 sati, u sjedištu Komunalija-Plin d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac – ispred radionice u dvorištu tvrtke.

VIII.

Dodatne informacije o javnoj licitaciji mogu se dobiti na broj mobitela 099/310-8014 ( kontakt osoba: Marko Mišulin ).
A uz prethodnu najavu izvršiti uvid u osnovna sredstva koja su predmet licitacije, i to u sjedištu Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61 ili na telefone 048/812-304, 048/812-662, svakim radnim danom od 9,30 – 14,00 sati.

IX.
Komunalije-Plin d.o.o. zadržavaju pravo da ponište ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično.

X.
Ova obavijest objavljuje se na Podravskom radiju, Službenim stranicama Društva i Oglasnoj ploči Društva.