Iznosi tarifnih stavki za 2017


Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine.

Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. godine donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine (NN 26/17).

Cjenik