Izmjereni parametri kvalitete plina


Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava,  objavljuje  informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina  [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/19, 36/20) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20) Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava, objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi: 

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje

MjesecI polumjesečnaobjavljenoII polumjesečnaobjavljenoCijeli mjesecobjavljeno
 listopad06.11.2019.06.11.2019.06.11.2019.
(konačno)
 studeni 04.12.2019. 04.12.2019. 04.12.2019.
(konačno)
 prosinac03.01.2020.03.01.2020.03.01.2020.
(konačno)
siječanj05.02.2020.05.02.2020.05.02.2020.
(konačno)
veljača03.03.2020.03.03.2020.03.03.2020.
(konačno)
ožujak03.04.2020.03.04.2020.03.04.2020.
(konačno)
travanj04.05.2020.04.05.2020.04.05.2020.
(konačno)
svibanj04.06.2020.03.06.2020.03.06.2020.
(konačno)
lipanj03.07.2020.03.07.202003.07.2020.
(konačno)
srpanj04.08.2020.04.08.2020.04.08.2020.
(konačno)
kolovoz02.09.2020.02.09.2020.02.09.2020.
(konačno)
rujan02.10.2020.02.10.2020.02.10.2020.
(konačno)
listopad19.10.2020.   19.10.2020.

Izvještaji kromatografske analize pline za 2020. god.

Mjesec DatotekaObjavljeno
listopad https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png06.11.2019.
studeni https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png 04.12.2019.
prosinac https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png03.01.2020.
siječanj https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png05.02.2020.
veljača https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png03.03.2020.
ožujak https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png03.04.2020.
travanj https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png04.05.2020.
svibanj https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png03.06.2020.
lipanj https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png03.07.2020.
srpanj https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png04.08.2020.
kolovoz https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png02.09.2020.
rujan https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png02.10.2020.
listopad https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/Laboratorijski%20izvjestaji/excel_icon2.png19.10.2020.