Poziv na dostavu ponuda za nabavu plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu


Komunalije-Plin d.o.o. sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19,36/20;100/21) čl. 13. raspisuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu za razdoblje od 01.10.2022. do 31.12.2022. godine.

Ponude dostaviti na mail: info@komunalije-plin.hr

Rok za dostavu ponuda je utorak, 20. rujna 2022. godine do 15 sati.

Za više informacija obratite nam se na: 048/812 662

Dokumentacija: