Cijena plina za kućanstva za razdoblje od 01. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine


Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 08.veljače 2019. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.travnja do 31. prosinca 2019.godine, te za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2020. godine.

Krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 01. travnja 2019. godine bit će veća u odnosu na važeću cijenu na distributivnom području Komunalije-Plina d.o.o. za 7,56%.

Za tarifni model TM2, koji je najčešći tarifni model, krajnja cijena opskrbe plinom od 01.siječnja 2019. godine iznosi 0,2911 kn/kWh, odnosno 2,70 kn/m3, dok krajnja cijena opskrbe plinom od 01.travnja 2019. godine iznosi 0,3131 kn/kWh, odnosno 2,90 kn/m3. Financijski to predstavlja povećanje cijene plina za 0,022 kn/kWh, odnosno za 0,20 kn/m3.

Razlog tome je porast veleprodajne komponente cijene plina, odnosno nabavne cijene plina, za 9,73%.

Cjenik 01.04.-31.12.2019.
Cjenik 01.01.-31.03.2020.