Rekonstrukcija plinske mreže u gradu Đurđevcu


Tijekom 2018. godine započeli su radovi na rekonstrukciji plinske mreže u Gradu Đurđevcu sa ukupnom vrijednošću investicije od 2.385.629,00 kn.

Završeni su radovi u ulicama:

– Đure Basaričeka, lijeva strana od broja 1 do 37 u dužini od 500 m
– Kralja Tomislava u dužini od 1.600 m
– Ljudevita Gaja u dužini od 600 m
– Ivana Gorana Kovačića u dužini od 800 m
– Mihovila Pavleka Miškine u dužini od 500 m

Vrijednost izvedenih radove u navedenim ulicama iznosi 1.000.000,00 kn.

U tijeku su radovi u Vinogradskoj ulici u dužini od 600 m sa ukupnom vrijednošću investicije od 150.000,00 kn. Predviđeni rok završetka radova je početak srpnja.

Prema ugovorenim radovima na rekonstrukciji plinske mreže potrebno je zamijeniti preostale ulice:

– Stjepana Radića desna strana od Trga Sv.Jurja do kućnog broja 110 u dužini od 1.100 m
– Stjepana Radića lijeva strana od broja 55 do 117 u dužini od 600 m
– Đure Basaričeka desna strana od broja 2 do 36 u dužini od 500 m

Vrijednost radova u navedenim ulicama iznosi 1.235.629,00 kn.

Početak radova u ulici Đure Basaričeka predviđa se početkom srpnja, dok se radovi u ulici Stjepana Radića predviđaju početkom kolovoza.

Završetak svih radova u navedenim ulicama očekuje se krajem 2018. godine.

Po završetku radova u navedenim ulicama pristupit će se sanaciji i uređenju površine.