Iznosi tarifnih stavki za 2016


Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Obavještavamo potrošače plina iz kategorije kućanstvo da je Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17.prosinca 2015. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu (NN 137/15).